Entreprenörer Välkomna

Ibland handlar det om en fantastisk idé, en annan gång om rätt personkemi

I grund och botten är vi på Galax entreprenörer. Vår drivkraft och motivation kommer av att skapa nya produkter och tjänster som har ett tydligt och långsiktigt värde. Efter att ha arbetat och hjälpt många företag i sina startfaser, fattade vi under 2015 ett beslut om att aktivt börja investera i företag.

Vi går in i tidiga skeden, d.v.s. i Start Ups, där vi känner att vi kan tillföra värde genom vår kunskap och kompetens. Vår insats är ofta en kombination bestående av vår tid och kapital. Kapitalet kommer direkt från vår verksamhet, därför görs endast några enstaka investeringar per år och vår tid lägger vi på de saker som vi kan bäst:

  • Produktutveckling
  • Nykundsanskaffning
  • Strategi
  • Mätning & analys
  • Content marketing & PR
  • Strategi och aktivitetsplanplanering för att nå uppsatta mål

Har du en spännande idé som du vill förverkliga där du tror att vi kan vara en partner, är du välkommen att kontakta
Daniel Natanzon på daniel (at) galaxmedia.se.

Nuvarande investeringar

Vårduppdrag

Digitalisering av vårdbemanning

Läs mer på hemsidan

Droshi

Dropshipping-plattform

Läs mer på hemsidan