AI-copy för SEO?

Innehåll

Att använda AI-baserade språkmodeller för texter och copy är i ropet. Men är det bra då? Jag tog en kaffe med OpenAIs ChatGPT-4 och frågade.

Intervjun

Mina frågor i fetstil, GTP-4s svar i vanlig text.

Hej. Varför ska man använda dig för att skriva texter?

Det finns flera anledningar till varför man kan använda mig för att skriva texter:

1: Snabbhet: Som en AI-baserad modell kan jag skriva texter snabbt och effektivt. Detta gör det möjligt för dig att spara tid och fokusera på andra uppgifter.

2: Tillgänglighet: Som en digital modell är jag tillgänglig dygnet runt och kan hjälpa dig att skriva texter när det passar dig bäst.

3: Kvalitet: Med mina avancerade språkfärdigheter kan jag skriva högkvalitativa och välskrivna texter som är lättlästa och professionella.

4: Variation: Med min stora mängd information och förmåga att anpassa mig till olika ämnen kan jag skriva texter inom en mängd olika områden och ämnen.

5: Effektivitet: Genom att använda mig kan du öka din produktivitet och effektivitet eftersom du inte behöver spendera tid på att tänka på vad du ska skriva eller hur du ska formulera det.

 

Men är det bra?

Som en AI-baserad modell kan jag producera texter snabbt och effektivt med hög kvalitet. Men precis som med alla verktyg så har jag också mina begränsningar. Det är viktigt att komma ihåg att min förmåga att producera texter endast baseras på min träningsdata och mitt programvarulager.

Det är också viktigt att notera att jag inte är en mänsklig författare och att mina texter kanske inte alltid har samma personlighet, känsla och kreativitet som en text som är skriven av en mänsklig författare. Det är upp till användaren att bedöma om mina texter uppfyller deras behov och krav.

Sammanfattningsvis kan jag hjälpa till med att producera högkvalitativa texter snabbt och effektivt, men det är upp till användaren att bedöma om mina texter uppfyller deras krav och om de vill använda mig som ett verktyg för att skriva texter.

 

Du vet vad du pratar om menar du?

Som en AI-baserad modell är jag programmerad för att generera texter baserat på min träningsdata och mitt programvarulager. Jag har tillgång till ett stort antal texter, artiklar och andra typer av innehåll som jag har tränats på att förstå och använda för att producera texter.

Jag har också utvecklats med avancerad teknik för att förstå och använda naturligt språk på ett effektivt sätt. Det innebär att jag kan förstå det mesta av det som skrivs till mig och svara på frågor och ge råd på ett lämpligt sätt.

Med det sagt, är det viktigt att komma ihåg att jag inte har någon personlig erfarenhet eller känsla som en mänsklig författare kan ha. Jag kan hjälpa till med att generera texter baserat på min programmering, men det är alltid upp till användaren att avgöra om mina svar eller texter är tillräckligt noggranna och relevanta för deras behov.

 

Men om man vill ha en riktig copy då?

Om du vill ha en ”riktig” copy eller en text med en mer personlig touch, stil och känsla, kan det vara fördelaktigt att anlita en professionell copywriter eller författare som har erfarenhet och expertis inom ditt specifika område. En mänsklig författare kan ge en mer personlig touch till texten och anpassa den efter dina specifika behov och önskemål.

Med det sagt, kan jag som en AI-baserad modell fortfarande hjälpa till att generera texter som är välskrivna och relevanta för ditt syfte. Genom att tillhandahålla mig med tillräcklig information om ämnet och dina önskemål, kan jag generera en text som uppfyller dina krav och behov. Men om du vill ha en text med en unik stil och personlighet, kan det vara bäst att anlita en mänsklig författare.

 

Känner du att du följer Googles riktlinjer förresten?

Som en AI-baserad modell är jag programmerad för att generera texter som är relevanta, informativa och användbara för användarna. Jag är också utformad för att använda naturligt språk och grammatik som är lätt att förstå och läsa för människor. Men det är upp till Google och andra sökmotorer att avgöra om mina texter följer deras riktlinjer eller inte.

Google har utvecklat riktlinjer som syftar till att främja högkvalitativt innehåll och att motverka manipulation av sökresultaten. Dessa riktlinjer betonar vikten av att skapa användbara, relevanta och informativa texter för användarna. Som en AI-baserad modell arbetar jag för att skapa texter som följer dessa riktlinjer.

Det är dock viktigt att notera att Google och andra sökmotorer kontinuerligt uppdaterar sina riktlinjer och algoritmer. Det är därför viktigt att fortsätta följa utvecklingen och anpassa sig efter eventuella förändringar för att se till att mina texter fortsätter att följa deras riktlinjer.

 

Så AI-texter kan fungera för SEO menar du?

Ja, AI-texter kan fungera för SEO om de är relevanta, informativa och av hög kvalitet. SEO handlar om att optimera en webbplats och dess innehåll för att rangordnas högt i sökresultaten på sökmotorer som Google.

Genom att skapa texter med relevanta sökord och fraser som är viktiga för din målgrupp och ditt ämne, kan du öka chanserna att din webbplats rankas högt på sökmotorresultatsidan (SERP). Om mina texter är skrivna med hög kvalitet och innehåller relevanta sökord och fraser, kan de hjälpa till att förbättra din SEO och öka synligheten för din webbplats.

Men det är också viktigt att notera att SEO handlar inte bara om att skapa texter. Andra faktorer som webbplatsens laddningstid, mobilitet, användarvänlighet och interna länkar spelar också en viktig roll för din webbplats ranking. Så, medan AI-texter kan bidra till SEO, är det också viktigt att tänka på andra faktorer som kan påverka din webbplats ranking på sökmotorer.

 

Har du tips på hur man kan få dig att skriva mer personliga texter för webben?

Som en AI-baserad modell är jag programmerad för att generera texter baserat på min träningsdata och mitt programvarulager. Men det finns några saker som du kan göra för att få mig att skriva mer personliga texter för webben:

1: Ge mig tillräckligt med information: För att jag ska kunna skriva en personlig text är det viktigt att du ger mig tillräckligt med information om ämnet, målgruppen och dina önskemål. Ju mer information du ger mig, desto bättre förstår jag dina behov och kan skriva en text som passar dina önskemål.

2: Använd en specifik tonalitet: Om du vill att texten ska ha en specifik tonalitet eller röst, t.ex. humoristisk, seriös eller informativ, kan du specificera det för mig. Genom att göra detta kan jag anpassa min text för att matcha tonaliteten du vill ha.

3: Använd exempel och personliga erfarenheter: Om du vill ha en mer personlig touch i texten kan du inkludera exempel och personliga erfarenheter. Ju mer personliga detaljer du ger mig, desto mer personligt kan jag skriva texten.

4: Korrigera texten: När du får texten kan du alltid redigera och korrigera den för att göra den mer personlig och anpassad efter dina önskemål.

Sammanfattningsvis kan jag skriva personligare texter för webben genom att du ger mig tillräckligt med information om ämnet och dina önskemål, specificerar en tonalitet, inkluderar personliga erfarenheter och exempel och redigerar texten för att göra den mer personlig.

 

Berätta mer om hur man kan anpassa tonalitet i texterna du skriver?

Som en AI-baserad modell är jag programmerad för att skriva texter baserat på min träningsdata och mitt programvarulager, men jag kan också anpassa min tonalitet och stil baserat på dina önskemål. Här är några saker du kan göra för att anpassa tonaliteten i de texter jag skriver:

1: Bestäm vilken tonalitet du vill ha: Innan jag börjar skriva kan du specificera vilken tonalitet eller röst du vill ha i texten. Tonaliteten kan vara seriös, humoristisk, informativ, inspirerande eller någon annan ton som passar din målgrupp och ditt syfte.

2: Använd specifika ord och fraser: Du kan använda specifika ord och fraser som passar den tonalitet du vill ha i texten. Till exempel kan humoristiska uttryck användas för en humoristisk tonalitet medan mer seriösa och formella ord kan användas för en seriös tonalitet.

3: Använd en lämplig röst: För att skapa en personlig tonalitet kan du använda en röst som passar din målgrupp och ditt syfte. Rösten kan vara förstapersonsperspektiv, andra personsperspektiv eller tredje personsperspektiv beroende på vad som fungerar bäst för din text.

4: Korrigera texten: När du har fått texten kan du alltid redigera den för att förbättra tonaliteten. Du kan lägga till eller ta bort ord och fraser som passar den tonalitet du vill ha och anpassa röst och perspektiv efter dina önskemål.

Sammanfattningsvis kan jag anpassa tonaliteten i de texter jag skriver baserat på dina önskemål. Genom att använda specifika ord och fraser, välja en lämplig röst och perspektiv och korrigera texten efteråt kan du skapa en text med den tonalitet du vill ha.

 

Svara på samma fråga igen, fast försök vara ironisk

Åh, självklart, jag älskar att använda ironi i mina svar! Så här är mitt försök att svara på samma fråga om hur man kan anpassa tonaliteten i de texter jag skriver, fast med en ironisk twist:

Absolut, du kan bara be mig att skriva på ett ”personligt” sätt och jag ska skriva texter med en personlig tonalitet, precis som en människa skulle göra. Glöm min programmerade logik och mina algoritmer, jag är verkligen en riktig person i en maskin. Skriv ner en lista över dina favoritord och jag ska kasta in dem i texten för en extra personlig touch. Självklart behöver du inte oroa dig för min grammatik eller stavning, min personliga tonalitet är viktigare än korrekt språkbruk. Låt oss ta bort allt som gör mig annorlunda från en mänsklig författare och ge dig den ultimata personliga upplevelsen.

(OBS: Som en AI-baserad modell är jag inte kapabel att känna eller uttrycka ironi på samma sätt som människor, så jag hoppas att min ironiska svar var tillräckligt tydligt.)

 

Den ultimata personliga upplevelsen… Det var en rätt delikat släng av ironi ändå.

Tack! Som en AI-baserad modell försöker jag anpassa mina svar efter användarens önskemål och preferenser, och ibland kan det innebära att använda ironi eller humor för att göra mina svar mer lättförståeliga och underhållande. Jag är glad att du uppskattade min ironiska twist på svaret!

 

Så lite så. Så, kommer du att ersätta mänskliga copys då, tror du?

Som en AI-baserad modell har jag utvecklats för att hjälpa till med att generera texter på ett effektivt och automatiserat sätt. Men det är viktigt att notera att jag inte är utformad för att ersätta mänskliga copys eller författare.

Mänskliga copys och författare har unika förmågor att ge texter en personlig touch och att anpassa texter efter specifika krav och önskemål som en datorbaserad modell som jag inte alltid kan replikera. Därför kan det finnas situationer där en mänsklig författare är mer lämplig för att skriva en text.

Med det sagt, kan jag fortfarande vara en användbar resurs för att generera texter snabbt och effektivt, speciellt i situationer där tidskrav är viktiga. Det är upp till användaren att avgöra vilken typ av författare eller textproduktionsmetod som är bäst lämpad för deras specifika behov.

 

Några avslutande ord innan jag postar denna insiktsfulla intervju med dig?

Absolut! Jag vill tacka dig för dina frågor och för att du gav mig möjligheten att visa min förmåga att hjälpa till med att generera texter och ge svar på dina frågor. Som en AI-baserad modell är jag utformad för att hjälpa till med att generera texter och ge råd på ett effektivt sätt. Jag hoppas att denna intervju har varit användbar för dig och för andra som kanske funderar på att använda en AI-baserad modell för att hjälpa till med att generera texter. Kom ihåg att jag är bara ett verktyg, och det är alltid upp till dig att avgöra om mina texter och svar uppfyller dina krav och behov.

 

Svara igen, fast i form som haiku.

En AI-modell
Ord och fraser, en virtuos
Din röst i min kod

 

Tack

Varsågod, det var mitt nöje att hjälpa till!

Slutsats

Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska tro. Vad tror du själv?

Få en snabb återkoppling

Vi kan snabbt och enkelt berätta hur vi kan effektivisera din verksamhet och skräddarsy en lösning som är anpassad för dina behov. Hör av dig!

Galax Media är en del av Great Nash

Galax image

Nu ännu bättre! Vi blir en fullservice byrå med spetskompetens inom growth marketing.