Digital optimering av befintliga insatser leder till fler leads till lägre kostnad

BAKGRUND

Centsoft är ett teknikföretag som utvecklar molnbaserade tjänster inom fakturahantering. De har på kort tid blivit ledande inom sin bransch och har gjort det genom att vara innovativa och utveckla funktioner med användaren i centrum.

Centsoft är ett B2B-företag och har kunder inom i stort sett alla typer av branscher.

UPPGIFTEN

Centsoft hade kort innan Galax kontaktades lanserat en ny hemsida och ville samtidigt med det förbättra sin nykundsanskaffning digitalt.

Galax föreslog att först göra en audit på den nya hemsidan och Centsofts digitala aktiviteter. Analysens målsättning var att ta reda på vilka förbättringsåtgärder Centsoft kunde vidta.

Med auditen som utgångspukt kunde sen Centsoft välja att upphandla oberoende leverantörer för att genomföra förbättringarna.

Centsoft valde Galax att leda optimeringsarbetet digitalt.

RESULTAT

Audit/Analys resulterade i en rapport med betygssättning på de olika delarna och med tydliga rekommendationer.

Djupare analys gjordes för att få fördjupad förståelse av vilka typ av sökord som genererade leads till Centsoft.

Galax genomförde optimering av Google Analytics, mätpunkter och Google Adwords. Utöver det så implementerades nya landningssidor för att koppla ihop relevanta sök med relvant information samt för att höja konverteringsgraden.

En email-funnel implementerades och kall trafik drevs framgångsrikt från Facebook och Linkedin.

Galax implemterade även telefonmätning för att få bättre data på hur och när telefonsamtal gjordes från digitala aktiviteter.

Det sammanlagda resultatet är att Centsoft numera för fler leads än någonsin tidigare till en lägre annonseringskostnad. Detta har också lett till att Centsoft skaffat många fler nya kunder samt har en bättre förståelse för deras digitala aktiviteter kostnader och resultat.

KUND

Centsoft

PROJEKT

Digital Optimering

DET VI GJORDE

Mätning & Analys, Design, Trafik & Konverteringar

RESULTAT I SIFFROR

+1 285%

Return On Investment

+44%

Leads demoformulär

+108%

Konverteringsgrad

-70%

Kostnad/Konvertering

”Galax har genom objektiva analyser givit oss rekommendationer på åtgärder samt hjälpt oss implementera och optimera våra digitala aktiviteter.”

Christoffer Hartung, VD, Centsoft

Har Du Ett Digitalt Projekt På Gång?