Ny webbplats & digital identitet

BAKGRUND

Institutet Mot Mutor (IMM) är en ideell näringslivsorganisation som inrättades 1923. Institutet uppmärksammas nästan dagligen i olika typer av media gällande frågor kring mutor och korruption, pågående rättsfall och praxis.

IMM hade en omodern hemsida som saknande de nödvändiga elementen för att kunna fungera som ett verktyg för journalister och besökare.

UPPGIFTEN

Vi anlitades för att bygga om och modernisera webbplatsen. Målet var att bygga en sajt som lätt kunde presentera pågående rättsfall, nyheter och ett kalendarium med institutionens event. Webbplatsen skulle även vara enkel att administrera för institutets personal.

Tillsammans  med en grafisk designer tog vi fram en ny digital identitet för webben. Nya ikoner, moderna färgval och en stilren layout ritades upp för att skapa en webbplats som bättre representerar institutionens arbete och värderingar.

RESULTAT

Resultatet blev en modern webbplats som på ett enkelt och tydligt sätt visar upp och presenterar institutets verksamhet. Innan lansering hade vi även en kort utbildning för personalen så att de skulle känna sig trygga med den nya sajten.

I dagsläget sköter vi även driften och de löpande uppdateringarna av den nya webbplatsen.

KUND

Institutet Mot Mutor

PROJEKT

Ny webbplats & digital identitet

DET VI GJORDE

Analys, Design, Programmering

”Vi är mycket nöjda med vår nya hemsida. Det är lättare för vårt team att lägga upp nytt material. Galax är en bra leverantör som levererade på uppsatta mål och svarade snabbt på frågor.”

Helena Sundén, Generalsekreterare, Institutet mot Mutor

Projektdel

01. Analys och behov

Vi började med att göra en analys av IMM dåvarande webbplats. Vilka delar skulle bort, vad skulle lyftas fram? Vi kartlade också de olika kundsegmenten av besökare för att analysera deras syfte med sitt besök samt lära oss mer om deras beteende på sajten.

Projektdel

02. Design & wireframes

Med analysen som grund ritade vi upp den nya webbplatsen. Med hjälp av s.k. wireframes (layoutskisser) designade vi webbplatsens olika delar. Institutet hade redan en grafisk profil så vi fick utgå från logotypen och färgskalan som fanns. För att bättre passa till webben fick vi lov att göra några små justeringar i färgskalan.

Projektdel

03. Programmering

Med layouten och designen satt, programmerade vi webbplatsen i publiceringsverktyget WordPress. Att bygga sajten med WordPress var ett tidigt önskemål från IMMs sida. De ville ha ett användarvänligt och modernt publiceringsverktyg som var enkelt att sköta så att de kunde administrera den nya webbplatsen själva. Deras föregående publiceringsverkyg var svårt att hantera och ineffektivt.

Har Du Ett Digitalt Projekt På Gång?