Vår process

Vi har under åren utvecklat en process för att framgångsrikt leverera hemsideprojekt. Processen är utformad för att engagera er och säkerhetsställa att ni ska få en modern webbplats som hjälper er nå era affärsmål.

Galax image

9 enkla steg, från start till lanserad ny hemsida

Vår process består av följande 9 steg:

Steg 1: Ett första möte och initialt estimat

Steg 2: Workshop / kravspec

Steg 3: Wireframes / user stories

Steg 4: Webbdesign

Steg 5: Utveckling

Steg 6: Innehåll & migrering

Steg 7: Testning

Steg 8: Lansering

Steg 9: Vidareutveckling

a) Programmering och utveckling

b) Datadriven marknadsföring

Galax image

Steg 1: Ett första möte och initialt estimat

Vi lyssnar på era önskemål, ställer frågor, agerar bollplank och delar med oss av tips och kunskap från tidigare framgångsrika webbprojekt. På Galax har vi ett business-tänk i allt vi gör. Vi lägger därför stor vikt på era mål för att se till att ni får ut maximal ROI på er investering.

Våra tidsuppskattningar är baserade på erfarenheter från tidigare genomförda projekt. Med över 300 WordPress-sajter i bagaget känner vi oss trygga med att kunna lämna ett bra estimat. Med estimatet kommer även frågan om er budget. Har ni budgeten som matchar era krav och önskemål? Om inte, skapar vi en prioriteringslista på delar som behövs vid lansering och på dem som kan senareläggas till vidareutvecklingen.

Galax image
Galax image

Steg 2: Workshop / kravspec

Arbetet börjar med en workshop. Målet med workshopen är att skapa ett konkret underlag för er nya webbplats med tillhörande strategi för era mål. Innan workshopen kommer vi även skicka ut en enkät med frågor för att se till att få ut maximalt av workshopen. Workshopen kommer resultera i grundläggande wireframes (designskisser) samt underlag och teknisk kravspec för webbproduktionen.

Förutom att agera grund till offertunderlaget, är målet med Workshoppen att ge er en kravspecifikation för bygget av ny hemsida , ett värdefullt dokument för att ni ska få bättre förståelse över de tekniska problemen/möjligheterna. Den underlättar och effektiviserar det framtida utvecklingsarbetet samt eliminerar riskerna för oförutsedda kostnader i ett senare utvecklingsskede.

Workshop möjliggör också större inblick och förståelse i just er verksamhet. Tillsammans med vår kunskap och erfarenhet möjliggör dessa insikter ett framgångsrikt och lyckat projekt.

Steg 3: Wireframes / user stories

Wireframes är den första delen i vår designprocess och innebär att vi ritar upp enklare svartvita skisser över webbplatsens struktur och de olika undersidorna.

Skisserna bygger på era önskemål, vår erfarenhet och underlaget som vi samlat in från en workshop med er där vi bl.a. diskuterat följande:

Vilka är användarna och besökarna (personas). Vad vill besökarna göra på webbplatsen? Vilka är deras förväntningar? Hur presenterar vi bolagets tjänster och produkter på bästa sätt? Vad vill vi att besökarna ska göra på webbplatsen?

Alla dessa upptäckter och flera andra sammanställs och överförs till wireframes.
Efter att ni har godkänt skisserna går vi vidare till att designa webbplatsen olika delar och vyer.

Galax image
Galax image

Steg 4: Webbdesign

Med wireframes som grund tar vi fram och presenterar ny webbdesign och formspråk för er nya webbplats.

Ni blir självklart delaktiga i designprocessen. Vi tar till oss er feedback och reviderar designen löpande efter era önskemål.

Målet är att ta fram en webbdesign som avspeglar ert varumärke och organisation och som är framtidssäkrad. Vi lägger stort fokus på användarupplevelsen men också på målen med webbplatsen som vi tidigare identifierat. Det är därför troligt att webbdesignen kommer innehålla CTA-knappar, fält för insamlande av e-postadresser och sektioner med uppmaningar till kontakt eller köp. För besökaren kommer designen upplevas intuitiv och användarvänlig.

Steg 5: Utveckling

Efter godkännandet av webbplatsens design kommer vi sätta igång med programmeringen av webbplatsens olika delar. Vi sätter också upp en testdomän som ni får tillgång till så att ni får möjligheten att följa vårt arbete.

Utvecklingsarbetet sker sedan i sprintar med jämna avstämningar. Under dessa avstämningar kommer ni ges tillfällen att lägga till ny funktionalitet utan att för den delen dra ut på utvecklingsarbetet.

Er nya webbplats i WordPress kommer vara av hög kvalitet, optimerad för att ladda snabbt, mobilanpassad, framtidssäkrad och enkel att uppdatera.

Galax image
Galax image

Steg 6: Innehåll & migrering

Lägg in nya texter och bilder, eller flytta över gamla. Detta arbete kan göras av oss eller av er.

Om möjligt, exportera från befintlig sida och importera på den nya.

Även möjligt att detta steg sker efter testning. Alternativt att sidan fylls med “dummy content” tills innehåll som behöver produceras har färdigställts. Detta för att inte skapa en flaskhals i produktionsflödet.

Steg 7: Testning

Tillsammans med er går vi igenom den nya hemsidan. Vi testar alla funktioner för att se till att de fungerar enligt specifikation inför lansering.

Exempel på tester: test av formulär, mätning, länkar, laddning, responsive design eller köp.

Galax image
Galax image

Steg 8: Lansering

Webbplatsen lanseras på överenskommet datum.

Strax inför lanseringen stoppar vi även in mätnings- och analysverktyg för att ni ska kunna se besöksstatistik och effekterna av det framtida digitala marknadsföringsarbetet.

Efter att webbplatsen är levererad genomför vi en workshop där vi lär er att administrera webbplatsen men också för att planera det eventuella framtida utvecklingsarbetet.

Efter workshopen övergår vårt samarbete till ett löpande underhåll och drift av webbplatsen.

Steg 9: Vidareutveckling

Vi ser över funktionerna som prioriterades bort och inte var nödvändiga vid lansering men också förslag på ny funktionalitet som ni eller era besökare kommer med. Besluten som vi fattar och funktionerna som implementeras backas upp med data som vi samlar in.

Något förenklat kan våra arbetsuppgifter delas upp i följande två delar;

a) Programmering och utveckling
Serviceavtal gällande löpande uppdateringar och vidareutveckling av den befintliga webbplatsen.

b) Datadriven marknadsföring
Vi driver trafik, förbättrar er konvertering (via bl.a. A/B tester och nya landningssidor), sköter Google Ads och automatiserar flöden. Med andra ord allt för att öka intaget av nya kunder och leads. Vi brukar arbeta utifrån en retainer om ett visst antal timmar varje månad. Till vårt stöd använder vi ett projekthanteringssystem (Monday) där vi arbetar med backlog och

Galax image

Få en snabb återkoppling

Vi kan snabbt och enkelt berätta hur vi kan effektivisera din verksamhet och skräddarsy en lösning som är anpassad för dina behov. Hör av dig!

Galax Media är en del av Great Nash

Webbyrå Galax är en del av digitalbyrån Great Nash

Nu ännu bättre! Vår webbyrå blir en fullservice digitalbyrå med spetskompetens inom growth marketing!